תל א־םלטאן, מקום יריחו העתיקה, מבטי לצד דרום־מזרח; תצלום מן האוויר