ירחו, ירחו, יריחו (פעם יריחה).

-מכונה גם עיר התמרים ( דבי לד'ג ; שופי ג'יג ; דה"ב כח . טו ; וע"ע עיר התמרים . ( עיר בנחלת שבט בנימין בעמק הירדן מול ערבות מואב ( במי כב'א ) ועל שמה נקראו בקעת יריחו ( דב' לד'ג ) וערבות יריחו ( יהוי ד' יג . ( אין היא נזכרת במקורות עתיקים חיצוניים . דעה שאמרה לזהות את השם יריחו ברשימה של רעמסס השני אינה מבוססת כל צרכה ולא נתקבלה על דעת החוקרים . אף משמעותו האטימולוגית של השם אינה ברורה כל צרכה' ורוב החוקרים סבורים שיש לסמבה לפולחן הירח ( וע"ע ירח . ( נא ] יריחו שוכנת ליד מעברות הירדן בדרך העולה לירושלים , ובכיבושה היתה חשיבות מכרעת לכל נסיון של בני ישראל לחדור לפנים ארץ כנען . על כן עשה כיבוש העיר הבצורה רושם עמוק במסורת העם . התיאור הדראמתי של כיבוש יריחו יחיד במינו הוא בסיפורי המקרא . חוץ מסיפור הכיבוש לא מצאנו במקרא שום צד של חשיבות אחרת ליריחו . כבר בשעה שחנו בני ישראל בשיטים ( ע"ע ) שלח יהושע שני מרגלים לרגל את יריחו ( יהו' ב'א , ( והם באו אל העיר' שהיה לה כפי הנראה רק שער אחד ( שם שם'ה . ( היא היתה מוקפת חומה' ובתיה היו סמוכים אל החומה' ואף חלונות היו בהם שנשתקפו מחוץ לעיר ( שם שם...  אל הספר
מוסד ביאליק