ירח.

—בן יקטן ( ברי י ' כו ; דה"א א , כ . ( בשבעים : , lags וכיו"ב . לפי ייחוסו יש להניח שהוא שם מקום או אזור בדרום ערב בקרבת אחיו : חצרמות , שבא . ובאמת מזכירים הגיאוגרפים הערביים טירה או ארמון בתימן ששמו יראתי ' ואחד מאזורי תימן נקרא וראח . ' גלאזר סובר' שהמקרא התכוון לאזור עמאן או מהרה ( בקרבת חצרמות . ( , Berlin 1890 , 425 , 435 1864 , 338 ; E . GLASER , Skizze der Geschichte und Geographic Arabiens 2 , T . W . JUYNBOLL , Lexicon Gcographicum 3 , Lugduni Batavorum 1852— כלומר' שעבודתו של האל ירח הלכה ופחתה אצל הכנענים ובמשך הזמן כמעט שנשתכחה . אזתוד מלך תנים מסיים את כתובתו ( בקיליקיה במאה השמינית לפסה"נ ) בזה הלשון . שם אזתוד יכן לעלם כמשם שמש וירח ; והיא מליצה דומה לזו שבתה' עב'ה ; פט'לז לח , ואין לראות בה עדות להאלהתו של הירח .  אל הספר
מוסד ביאליק