לוח טז: ביצוריה של ירושלים חומת עיר דויד ושערה המערבי