לוח טו: כלי חרס שנמצאו בירושלים פך קיפרי דמיי כישור