קובעת (קיליכס‭,(‬ בסגנון מיקני שלושת הכלים הם מתקופת הברונזה המאוחרת