"קבר בת פרעה‭;"‬ תכנית הקבר וחזיתו (על פי נ. אביגר, ס' ירושלים, ירושלים תשט"ז, ‭(154‬