מערכת הספקת המים בירושלים בתקופת המקרא ‭.1‬ עין גיחון. ‭.2 —‬ "הצינור‭,-"‬ המנהרה של וורן. ‭.3 —‬ מהלך מנהרת השילוח. ‭.4 —‬ אל־ברכה. ‭.5 —‬ ברכת אל־חמרא; בריכת השילוח. — ‭.6‬ עיר דויד