שרידים ארכיאולוגיים של ירושלים שבימי המקרא ‭— A,C‬ הקטעים הצפוניים של החומה המזרחית של עיר דויד; ‭— B‬ המגדל הגדול (תפילותיהם של מקאליסטר ודאנקן‭;(‬ ס — החלקלקה! ‭irjropn — F, G‬ הדרומיים של החומה המזרחית של עיר דויד; ‭— H‬ קירות סומכים לחומה הנ''ל; ‭— K‬ המבנה המרובע שנחפר בידי וייל על־יד השער הדרומי־המזרחי של עיר דויד! ‭— L,' Lj‬ החומד, הדרומית־המערבית של עיר דויד; ‭— M‬ השער המערבי! ‭— N‬ "חומת העופל" של ו ‭— 0 —‬ ברכת אל־חמרא; ‭— p‬ אלברכה‭— Q, R -,‬ החומה שהקיפה את שטח הבריכות שמדרום לעיר ד