העיר וסביבותיו‭;,‬ תצלום מן האוויר מצד דרום - "מגדל דויד‭.2 — ."‬ "הר ציון‭.3 — ."‬ גיא בן הנום. ‭.4 —‬ הטירוםויון. ‭.5 —‬ "העופל‭.6 — ."‬ הר הבית. ‭,7 —‬ נחל קדרון. ‭.8 —‬ קברי שרים. ‭.9 —‬ הר הזיתים