תכנית ירושלים בתקופת המלוכה לפי אבי־יובה (מ. אבי־יונה, ס' ירושלים, ירושלים תשט"ז, מול עמי ‭(160‬