תכנית ירושלים בתקופת המלוכה לפי גאלינג (על פי ‭(Galling, BRL, 301—302‬