תכנית ירושלים בתקופת המלוכה לפי דלמן (על פי ‭(Dalman, Jerusalem, Topogr. Karte V‬