כלי חרס קיסריים מתקופת הברונזה המאוחרת. מימין : ספל בעל ידית קרן ; משמאל : פך ביכרו