פכית תאומים מעוטרת בדגם רשת בצבע אדום שלושת הכלים הם מתקופת הברונזה הקדומה א'