לוח יד ו כלי חרס שנמצאו בירושלים כד מעוטר ; דגם קווים בצבע אדום