"הר הבית" וסביבותיו ; תצלום מן האוויר מצד דרום־מזרח