מקומה של ירושליט לפני ימי דויד ‭")‬העופל‭;("‬ תצלום מצד דרום