ירושה.

— העברת נכסיו של מי שמת אל מי שרשאן לירשאותם לפי הדין . דין הירושה של התורה עיקרו כבמי כז'ח יא' ונוסף עליר הסבר כבמי לו'א ט , והשלמה גדין הבכור שבדבי כא'טו'טז .. בתכנו הוא מושפע מדין היינום שבדבי כה'ה'ו . דין הירושה העיקרי המובא אגב סיפור בנות צלפחד ( במי כז'ח י ) משתלב לתוך פרשת התנחלותם של בני ישראל בארץ והוא מצרף לדיני חלוקת הארץ את דיני חלוקת הנחלאות בין יורשי המתנחלים' כדי לשמור את זכויות הבעלות הקיימות שמירה מעולה . לפי סיפור התורה דרשו בנות צלפחד שבחלוקת הארץ בין בניהם של יוצאי מצרים יינתן להן חלקו של אביהן' שמת חשוך בנים . אלהים הי"ר בצדקת תביעתן-  אל הספר
מוסד ביאליק