ירואל, מדבר ירואל.

- שם מדבר שמקומו כנראה דרומה מזרחה מירושלים ( דה"ב כ'טז . ( וע"ע ירושלם . מדבר ירואל נזכר פעם אחת במקרא' בתיאור מלחמת יהושפט מלך יהודה נגד פולשים מעבר הירדן . על רקעו ההיסטורי של תיאור זה ע"ע יהושפט ; מעונים . לדברי הכתוב היה המדבר בסוף הנחל שבו מצא צבא יהושפט ברדתו ממדבר תקוע ( דה"ב כ'טז'כ ) את פגריהם של אנשי צבא אויביו שעלו מעין גדי ( שם' ב ) דרך מעלה הציץ ( שם' טז . ( זיהוייהם של מעלה הציץ ומדבר ירואל אינם ידועים . אבל ברור הוא שבאו הפולשים בדרך ההולכת הייום מעין גדי לבית לחם והעוברת סמוך לחירבת תקוע . בשבעים : JsQirjX כלומר יריאל' וכן נמצא במקרא שם עצם פרטי יריאל . לעניין חילופי האותיות וי"ו ויו"ד בשמות  אל הספר
מוסד ביאליק