הירדן בכניסתו אל ים המלח- המניפה הכהה שבתצלום הם מי ירדן דלוחים