המדרגה התחתונה (א־זור) של הירדן בעמק בית שאן. שים לב לגדות הנהר ולסבך הצפוף