הירדן במירוצו לטי כניסתו אל הכינרת. תצלום מן האוויר, מבט לצד צפון