זרמו של הירדן נקטע ממערכת השבר הסורי־האםריקני (שים לב לםיתולי הנהר)