ירדן.

-הנהר הראשי של ארץ ישראל החוצה את הארץ לארכה . הירדן בא במקרא בכל מקום בה"א הידי עה או בסמיכות , ורק פעם אחת באיוב ( מ'כג ) ופעם בתהי ( מב'ז ) בלא יידוע , ואפשר שהוא משמש שם כעין דוגמה לנהר בכלל . בשבעים בדרך כלל ; , ioQdav ^^ אבל יש גם : Jogdavos  אל הספר
מוסד ביאליק