ירד.

- א ) אחד מאבות העולם ( ע"ע ) בשושלתו של שת ( בר' ה'טו כ ; דה"א א'ב . ( על הקבלתו לעירד בשושלתו של קין ע"ע קין ; שת . לפי בר' ה' יח , חי ירד קודם שהוליד את חנוך 162 שנים , כלומר 30 יחידות של 60 חודש ועוד שתי יחידות של 6 שנים ; לפי פס' יט חי עוד אחר שהוליד אה חנוך 800 שנה' שהוא המספר היסודי שמונה אותה הפרשה לשנות חייהם של האבות לאחר שילדו אה בכוריהם ; ובסך הכל ( פס' כ ) חי 962 שנים' כלומר 60 + 60 + 60 + 6 + 6 יחידות של 60 חודש' פחות אחת' בתוספת של שבע שנים . — ב ) אחד מאבות המשפחות של שבט יהודה' הנזכר בדה"א ד'יח' בכינוי אבי גדור' כלומר אביהם של תושבי גדור ( ע"ע . ( חוקרים אחדים פירשו את השם ירד מלשון ירידה' לפי שאחריו כאילו התחילה ירידת בני אדם ; אחרים חושבים שיש לפרש את השם על פי המלה האכדית , ( w ) ardu שהוראתה עבד . הפירושים על הכתובים הנ * ל ועוד : ' קאסוטו , מאדם עד נח , 192 STAMM , ANG , 112 ; W . F . ALBRIGHT , JBL 58 ( 1939 ) , 17 n . 9 מד"ק . l 0 Qdawr ] g שם הנהר כבר נזכר בפפירוס אנאסטאםי א מן השושלת הי"ט ; 13 , 1 ) לפי הגייתו של אולברייט : ;( ar-du-ne Ya- ובכתובת שישק ( מסי ;...  אל הספר
מוסד ביאליק