ירבעם.

-א ) בן נבט , מלך ישראל , וע"ע - . ב ) בן יואש 1 ' י מלך ישראל , וע"ע . משמעות השם ירבעם לא נתבררה כל צרכה . הפירוש המקובל : ירב עם , יריב את ריב העם , המתבסס על שופי ו'לב , מניח שניתן השם לירבעם ככינוי לאחר שמרד ירבעם הראשון' ואין הדבר מסתבר . וע"ע ירובעל . נראה שמשמעות השם היא : ירבה עם או יגדיל עם , ובדומה לכך ישבעם ( ע"ע . ( לפי גריי ואולברייט יש לפרש כאן עם במובן המקובל , ולא בהוראת שאר בשר , כפירושו בשמות רבים אחרים . יש המפרשים את היסוד עם כשם אלהות שמית מערבית וערבית קדומה . 1950 , 76 , 80 JBL 64 ( 1945 ) , 291 ; C . F . JEAN , apud A . PARROT , Studiu Mariana , Leiden 226 ; STAMM , ANG , 57 ; J . LEWY . HUCA 18 ( 1944 ) , 431 ; W . F . ALBRIGHT , GRAY , HPN , 52 , 59 ; NOTH , IPN , 76 , 77 . 108 , 206 ; DIRINGER . Iscrizioni , n"n  אל הספר
מוסד ביאליק