ירבעל.

— הוא גדעון ( שרפי ז'א . ( על ההשערה ששני אישים' גדעון וירבעל' נתמזגו במסורת הישראלית לאישיות אחת , ע"ע גדעון . לפי הסיפור הכרוך במתן השם ירבעל לגדעון' זממו אנשי העיר עפרה להמית את גדעון בן יואש על אשר נתץ את מזבח הבעל ( שופ' ו'ל ;( ויואש אביו אמר אליהם ...: האתם תריבון לבעל אם אתם תושיעון אותו אשר יריב לו ... אם אלהים הוא ירב לו ... ויקראו לו ביום ההוא ירבעל לאמר ירב בו הבעל ... ( שופי ו , לא , לב . ( יש מן החוקרים הסומכים את פשט השם למדרשו , ומפרשים ירב בעל , כלומר ירב הבעל את ריב הילד ויושיעו . אבל הניקוד ןךבעל מוקשה לפי פירוש זה , אלא אם כן נמצא בצורת הפועל המפוקפקת ורבו ( ברי מט'כג ) אחיזה למציאותה של צורת משנה רבב לפועל ריב . והיו גם חוקרים שתיקי-ו את השם לירובעל . נות פירש את השם כלשון יגדל בעל , על פי משמעות הפועל רבב בארמית . וע"ע ירואל . yw IPN , 206 s . F . PRAETORIUS , ZDMG 57 ( 1903 ) , 781 ; BAUDISSIN , Kyrios 3 , 91 s . ; NOTH ,  אל הספר
מוסד ביאליק