יראייה.

- בן שלמיה בן חנניה בעל פקדת ( ע"ע פקדת' בעל פקדת ) בימי צדקיהו . האשים את ירמיה הנביא שהוא נופל ( כלומר מתחבר ) אל הכשדים ( ירי לז'יב יד . ( פירוט ייחוסו בא כנראה לשם הבחנה בין שלמיה בן חנניה לבין שלמיהו בן כושי ( ירי לו'יד . ( בשבעים כתוב במקום בעל פקדת ושמו יראייה : , ZaQovia civ & Qconog naq a > xaxsXvev שהוא בקירוב : איש שבביתו לן שרויה' ואין לקבוע את גרסתם בדיוק . . icrias : V ~ J הוראת השם היא : יראי הי . כלומר יראה יה' והיא בקשה שיראה הי את הילד ויושיעהו' והשווה , למשל' ראה הי בעניי ( ברי כט'לב . ( N 0 TH , IPN , 198  אל הספר
מוסד ביאליק