יראון.

— אחת מערי המבצר של נפתלי ' הנזכרת רק ביהוי יט'לח . בשבעים . A-J ; KSQWE : B Jaguov העיר נזכרת ככל הנראה ברשימתו של תגלת פלאסר הגי , בין ערי הגליל הכבושות' בצורת ארו , ( ir-ru- ... ) ... שלפי הצעתו של מייזלר יש להשלימה ל ארונה . ( 1 r-ru- [ na ]) השם העתיק נשתמר בכפר T eeor השוכן במרומי הגליל העליון' בתחום הלבנון' בגובה של 800 מי מעל פני הים' כ 5 ק"מ מדרום לבנת ג'ביל . הכפר יושב על תל עתיק , שבו מצא גרסטאנג חרסים מתקופת הברזל ואילך' ולפיכך יש להניח שיראון הוא אחד היישובים בהר' שנוסד בידי בני ישראל . ב . מייזלר , ידיעות א , א ( תרצ"ג ; 3 , ( פרס , ארץ ישראל , אנצ' נ , 406—405 n . I ; ABEL , GP 2 , 65 , 351 MEYER . ZDPV 16 ( 1893 ) , 44 ; MARGOLIS , BJG , 384 ; GARSTANG , JJ , 10 : GUERIN , Galilee 2 , 105 ss . ; CONRER-KITCHFNER , SWP I , 258 ; G . KAMI ' FF- יא"י  אל הספר
מוסד ביאליק