יקתאל.

— א ) יישוב בשפלת יהודה' במחוז לכיש ( יהו' B : טו'לח ;( מקומו המדויק לא זוהה . בשבעים QEY ] X / a ^ a- ( לדעת מרגליות שיבוש של . l % {} ar \ \ : A ; Fex & a )] ? , : Luc .-n ? , Uaxa & eijX > laxadei ]! אפשר שיש שייכות בין יקתאל ליקותיאל' הבא ברשימת היחס של שבט יהודה כאבי זנוח ( דה"א ד' יח ) ' שגם הוא מקום הנמנה בין ערי יהודה שבשפלה ( יהו' טו'לד ;( ועי' זנוח א . — ב ) מקום בארץ אדום , הנזכר בתיאור מלחמתו של אמציה באדומים ( מל"ב יד'ז : הוא הכה את אדום בגי מלח עשרת אלפים ותפש את הסלע במלחמה ויקרא את שמה יקתאל עד היום הזה . ( כתיאור המקביל בדה"ב בה'יא יב ( ויך את בני שעיר ... ויביאום לראש הסלע וישליכום מראש הסלע וכולם נבקעו , ( אין השם יקתאל נזכר' וגם הסלע מתוארת כמעוז השוכן על מצוק . בשבעים . hxQo ^ X . A ; KaOorj ? . : B , Luc . בעקבות הזיהוי הנהוג של סלע עם פטרה' היו מי שטענו נגד זיהויה של יקתאל עם סלע האדומית' וטעמם עמם שכיבוש פטרה משמעותו הכנעתה הגמורה של אדום' ואילו לפי התיאור המקראי לכד אמציה רק את הסלע וסביבתה' לאחר שהנחיל מפלה לאדומים בגיא המלח ; לפיכך ביקש לנדסדורפר ( LandesUorf...  אל הספר
מוסד ביאליק