יקשן.

- מבני אברהם וקטורה ( ברי כה'ב ; דה"א א'לב . ( בשבעים בדרך כלל : Jsiav לפי רשימה זו יקשן הוא אביהם של דדן ושבא' הנמנים בלוח העמים ( בר' י ' ז ) כבני רעמה בן כוש' ושבא נמנה עוד כהמשך לוח העמים ( פס' כח ) כין בניו של יקטן עם שאר עמים דרום ערביים . היו מי שהציעו לראות בשם יקשן שברשימת בני קטורה את חילופו של השם יקטן שבלוח העמים ; אבל חילוף האות טי"ת באות שי"ן קשה' ואין השערה זו נראית . יתר על כן אין בני קטורה ( ע"ע ) שבטים ערביים דרומיים , כי אם שבטים מבני קדם , שנדדו באלף השני לפסה"נ במדבר הסורי בספר הקשת הפורייה . לפי פיבל ( Poebci ) מעידות תעודות אשוריות קדומות על קשריו של דדן ( המופיע ברשימת בני קטורה כאביהם של אשורים ) עם האשורים ; 7 שבא ( ע"ע ) אף הוא התגורר , ככל הנראה , בתקופה קדומה זו בספר של בקעות הפרת והחידקל . הפירושים לס' בראשית , ועוד : ראובני , קזם חם ויפח , ; 17 ב . מייזלר , ציון יא ( תש"ו 1 , „ , dclphia 1934 , 14 ; A . PotBEL , JNES 1 ( 1942 ) , 255 ss . HoMMIiL , EGAO , 163 ; J . A . MoNTGOMtRY , Arabia and ihc Bible , Phila- 13 , (  אל הספר
מוסד ביאליק