יקנעם.

— היא ; קןנעם לכרמל , עיר מלוכה כנענית ( יהוי יב'כב ' ( הנזכרת גם ברשימת ערי ארץ ישראל של תחותימס הגי ( מסי ( 113 בשם ענקנעם = ) עין קנעם ' ( בין חלקת ( ע"ע ) ובין גבע ( באזור הכרמל ) וצרר ( תל צ'רור (? לפי הרשימות של נחלות השבטים שבסי יהושע פגע גבול נחלת זבולון בדרום מערב אל הנחל אשר על פני יקנעם ( יהו' יט'יא ;( נחל זה הוא' כפי הנראה , ואדי אל מלח' שבמוצאו לעמק עמדה העיר . לפיכך לא מן הנמנע הוא , שיקנעם נחשבה על נחלת זבולון או עמדה בקצה גבולה . וזה מתיישב יפה עם הנאמר ביהוי כא'לד' שיקנעם היתה אחת מערי הלויים בנחלת זבולון , שישבו בה משפחות בני מררי . אמנם בכתוב המקביל שבדה"או'סב' אין יקנעם נזכרת , אבל בשבעים A ובכתבי ידות אחרים נמצאת בפסוק זה הגרסה : Jsxofiav והשווה יקנעם בשבעים B ליהוי יב'כב ; יט'יא ; כא'לד : . xr \ v Maav , Iexova / x , f exvafi גרסאות אלה מו כיחות , שקצתם של כתבי ידות עבריים גרסו יקמעם גם באותם הפסוקים . לדעתו של אולברייט נתהווה השם יקמעם מתוך השם יקנעם על ידי הידמותה של הנו"ן אל המי"ם שבסוף המלה . יש סוברים שיקנעם נזכרת בכתיב ; קנ ? עם ( בכתבי ידות אחדים של השבעים...  אל הספר
מוסד ביאליק