יקמעם (בכתב יד אחד של המדנחאי יקמעם).

— הרביעי שבבני חברון ( דה"א כג'יט ) וכנראה כן צריך ליישב גם את הכתוב המשובש בדה"א כד'כג , וע"ע יריה . בשבעים AB לדה"א כג'יט : , { aai ; laxa- : Luc . ^ , I ( e ) xejuia- וכיוצא בזה - J לדה"א כד'כג : , lexe / Ma וכל התעתיקים הללו משקפים את הגרסה יקמיה . בשבעים B לדה"א כד'כג , הגרסה המקוצרת , IOXO / J . היינו יקם . על היסוד יקם ע"ע אליקים ; על עם ע"ע שם , שמות . g ROTHSTCIN-HAENEL , 409 , 439  אל הספר
מוסד ביאליק