יקטן.

- בנו הצעיר של עבר מבני שם , אביהם של שלושה עשר עמים ( ברי י ' כה כט ; דה"א א'יט כג . ( לפי רוב  אל הספר
מוסד ביאליק