יקבצאל, קבצאל.

- עיי בדרום יהודה אל גבול אדום בנגבה ( יהוי טו'כא . ( הצורה קבצאל נתקצרה מיקכצאל כדרך שנשתלשל בלעם מיבלעם ( ע"ע . ( קבצאל היא עיר מולדתו של בניהו ( ע"ע ) בן יהוידע , מגיבורי דויד ושר הצבא הישראלי בימי שלמה ( שמ"נ כג'כ ; דה"א יא'כב . ( יקבצאל נזכרת גם בין ערי יהודה שחזרו ונושבו אחר גלות בבל ( נחמי יא'כה ' ( וכאן ה א באה בין דיבון ( ע"ע ) ובין ישוע ( ע"ע ' ( שני מקומוו שזיהוים מפוקפק , ואין בהם כדי לסייע בקביעת מקומה . ביהוי טו'כא' היא באה ברשימת היישובים החשובים קבצאל ועדר ויגור . לדעת רוב המפרשים , הנשענת גם על כמה מן התרגומים' נשתבש השם עדר מערד בשיכול האותיות דל"ת ורי"ש . הצעתו של אבל לזהות את קכצאל בח'רבת חורו הרחוקה מערד 17 ק"מ למערבה , אינה נראית . אם נקבל את התיקון של עדר לערד , עלינו לבקש את יקבצאל מצפון לערד' היא תל עראד' ובסמוך לה . ושמא מקומה כדעתו של ד . אלון בראס אל מע'רקה , או בחירבת אל מעירקה העלית או התחתית הנמצאים מצפוךמזרח לערד . אף על פי שמקומות אלה יושבים על מדרונות הרי חברון , אפשר לכללם ברשימות יישובי הנגב , הואיל והם נמצאים כבר באזור הצחיח , ממזרח לפרשת המים . הרב...  אל הספר
מוסד ביאליק