יצרי.

- בנו השני של ידותון , שברשימת המשוררים ( דה"א כה'ג , ( צורתו ? ךי , וברשימת הגורלות ( שם שם יא ) באה הצורה יצרי ( גורל רביעי . ( על זהותן של שתי ' הצורות כבר עמד רש"י לפסוק יא . השבעים נותנים בשנ הפסוקים צורות שונות : AB ל-כה'ג : , 1 : OVQ ( E ) I ל כה'יא Jeadgfeji-. קיטל מתקן את פסוק ג לפי פסוק יא וקורא בשני המקומות יצרי , ואילו נות מעדיף את הנוסח צרי ומבאר את השם מלשון צרי . 1 , IPN , 223 וו 0 א KITTEL , Chronik , a . I . ; ^ ., ^  אל הספר
מוסד ביאליק