יצר, יצרי.

— בנו השלישי של נפתלי ( בר' מו'כד ; דה"א ז'יג ;( אבי משפחת היצרי ( במ' כו'מט . ( השם יצר יש לסמכו למלה יצר ( ישי כט'טז : ויצר אמר ליוצרו לא הבין , ( וכנראה הוא קיצורו של שם תיאופורי , כגון יצראל , המציין את הילד הנולד כמעשה האל . אלמלא הניקוד . לצר אפשר היה לפרשו גם כקיצורו של יצראל . השמות הערביים הדרומיים יצר , יצרעם , יצראל ריקמנס גוזרם מן השורש הערבי צרר' כלומר צרר , קשר בחזקה . NOTH , IPN , 172 ; RYCKMANS 1 , 185 , 246 . 399  אל הספר
מוסד ביאליק