1. יפתח.

—הגלעדי גיבור חיל ; שפט את ישראל שש שנים . ' נא ] יפתח היה בן אשה זונה' ואחיו' בני אשתו החוקית של אביו' גירשוהו מבית גלעד אביו ( שופ' יא'א ב . ( לאחר שגורש פנה יפתח לארץ טוב ( ע"ע ' ( שבצפון עבר הירדן המזרחי ' שם נתלקט אליו גדוד אנשים ריקים' והוא קנה לו שם כראש גדוד מצליח ( שמ'ג . ( שעתו הגיעה כשיצאו בני עמון למלחמה על אנשי גלעד' וזקני גלעד באו אל יפתח וביקשו ממנו שיהיה להם לקצין , ויושיע את ארץ גלעד מלחצם של העמונים . יפתח נענה לבקשתם' לאחר שזקני גלעד התחייבו לשים אותו לראש לכל יושבי גלעד ( שופ' יא'ד י ' ( והוא היכה את כני עמון מכה ניצחת ( שופי יא'לב'לג . ( בסיפור על מלחמת יפתח בעמון קשורה פרשת נדרו של יפתח שאם יחזור בשלום מן המלחמה יקריב עולה להי את היוצא מדלת ביתו לקראתו , וקיומו של הנדר בבתו היחידה' שיצאה לקראתו בתופים ובמחולות בשעה ששב מן המלחמה לביתו' ועי' לקמן' בת יפתח . נצחונו של יפתח על בני עמון גרר מלחמה עם בני אפרים , שהתרעמו עליו על שלא שיתפם במלחמת עמון ויצאו למלחמה עליו , אבל נוצחו ונשחטו לאלפיהם במעברות הירדן בשעת מנוסתם ( שופ' יב'א ו . ( סיפור תמוה זה אינו מסתבר אלא מתו...  אל הספר
מוסד ביאליק