יפנה.

—א ) אבי כלב ( במ' יג'ו ; דב'א'לו ; יהו'יד , ו ; דה"אד , טו , ועוד . ( על שאלת זהותו של כלב בן יפנה עם כלב בן חצרון' ע"ע חצרון ; כלב - . ב ) בן יתר = ) יתרן ; דה"א ז'לז'לת , ( מצאצאיו של אשר . על ייחוסו ע"ע הלם . שמו של אבי כלב נמסר בשבעים AB בכל מקום בצורת , Ieyowi ] המאשרת את ניקוד המסורה . ואולם שמו של יפנה כן יתר בשבעים Jtpiva : B . Iscpiva ? . A ואפשר גרסו כאן שם אחר . הוראת השם יפנה אינה ברורה . נות מציע לנקדו לםנה . הוא מפרשו כשם תיאופורי מקוצר , המביע את הבקשה , שיפנה האל אל הילד , והשווה פנה אלי וחנני ( תה' כה , טז . אבל קשה לשנות את ניקוד המסורה , שיש לו אישור בגרסה קבועה של השבעים . אפשר היה לגזור את השם מן השורש פנן , הידוע מן השם ? נ 3 ה , ולדון את האות ה"א כסיומת , אבל אין דוגמה ודאית לסיומת ה בשמות מקוצרים . ושמא יש לפרש יפנה כפועל מן השורש פנה , והשווה : גפן ממצרים תסיע תגרש גויים ותטעה , פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא ארץ ( תה' פ , ט י , ( לפי זה יביע השם את הבקשה , שיפנה לילד , כלומר שיורחב לו ויוסרו המכשולים מדרך חייו . NOTH , IPN , 199 ש"ל גומר אלא בשל חשיבותו היתרה ...  אל הספר
מוסד ביאליק