יפלט , יפלטי.

— בתיאור גבולו הדרומי של בית יוסף נזכר תחומו של היפלטי ( יהוי טז'ג ' ( בץ תחומו של הארכי והעיר עטרות ובין בית חורון תחתון . השבעים Jeqiak & i ; A ; AnTaXei / x : B ומרגליות שחזי : . lanlwczi אבסביוס ( אוני ' 108 שוי ( 18 מונה את היפלטי Qeyh & o עם מטה יוסף' ואינו מציין את מקומו . כנגד זה נזכר בדה"א ז' לב לג' יפלט בן חבר בן כריעה בין בני אשר . בשבעים B לדה"א בא השם בכמה צורות : . Iacpalr ] r : A-j ; layulr } X , A < palr \ xI , ya / j , ^ מאחר שכמה משפחות הנמנות עם יפלט ובריעה ( ע"ע ) בין בני אשר מרובה זיקתן אל תחומו של הר אפרים' וקצתן אף נזכרות בפרקי היחס של אפרים ובנימין ובשמות של תחומים שבאזור הנדון ( ע"ע אפרים ; אשר ' ( מסתבר שבאמת יש קשר משפחתי בין יפלט בן אשר והיפלטי . אלינר סבר' שהיפלטי והארכי היו מובלעות כנעניות שבזמן חיבורן של רשימות הגבולות עדיין היו מחזיקות בעצמ אותן בתוך בית יוסף . אף על פי שאי אפשר לומר בוודאות שלא היו אלה משפחות כנעניות' שכבר נבלעו בשלמותן בישראל בזמן חיבור הרשימות' נראית גם האפשרות שמשפחות ישראליות הן שהתיישבו באזור זה בפרק קדום של ההתנחלות וקצתן נדדו לצ...  אל הספר
מוסד ביאליק