2. יפיע.

- עיר בנחלת זבולון ( יהדי יט'יב . ( לפי הסברה המקובלת נזכרת יפיע באחד ממכתבי אל עמארנה בכתיב . 1 ap 0 במכתב זה מודיע מושל מגידו לפרעה אמנחתפ הדי שהביא אנשי מס לשונם לחרוש את שדותיה ובכללם ' אנשי , iapu שהיא כנראה העיר Jcupa שביצרה יוסף בן מתתיהו נגד הרומאים ( מלח'ב'כ'ו ; ג'ז'לא . ( הציעו לזהות את יפיע עם הכפר יאפא , השוכן על ראש גבעה , 15 ק' מ לצפוךמזרח ממגידו ( וע"ע זבולון 10 ' ( לךמ לצפון מערב משונם' ו 2 ק"מ לצפוךמערב מנצרת' וחולש על העמקים שבמזרח ושבמ ערב . באותו כפר נתגלו שרידים של בית כנסת עתיק מן המאות הדי הה' לסה"נ . בשבעים jayayai : A , & ayyn < . : B ולפי דעתו של מרגליות שיבושים הם - 'latpay n יפע . על הוראת השם ע"ע . 1 יפיע . י . קוטשר , תרביץ יא ( ת '' ש 20 , 19 , ( ( 1941 ) , 34—35 ; E . L . SUKENIK , BMJA 2 ( 1951 ) , 8 ss . MARGOLIS , BJG , 366 ; ABEL , GP 2 , 355 ; W . F . ALBRIGHT , BASOR 83 F . THUREAU-DANGIN , RA 19 ( 1922 ) , 91 ss . ; A . ALT , PJB 20 ( 1924 ) . 34 ss . ; vy GP 2 , 55 ; MARHOLIS , BJG , 323 ; NOTH , Josua , 73 ZDPV 53 ( 1930 ) , 301 302 ; F . M . ...  אל הספר
מוסד ביאליק