יפו, יפוא.

— אחת מערי הנמל החשובות בחופה של ארץ ישראל . במכתבי אל עמארנה ya-pu ( קני ' 294 שוי ya-a-pu ' ( 20 ( קני ' 138 שוי ;( 6 במקורות מצריים בא השם בצורה יאפו' שהגייתה לפי אולברייט . yapu שם המקום נמצא בכתבי אל עמארנה גם כשם עצם כללי ( קני ' 136 שוי ' [ y ] a-pu ' ( 126 המתפרש בגלוסה כלשון , kha-mu-du היינו דבר יפה' נחמד' ומסתבר שזוהי גם משמעות שם העיר' ואין יסוד לדעתו של נות' האומר על השם יפו שהוא בלתי שמי . אך הסברן המדויק של צורותיו השונות של השם נתקל בקשיים חמורים , נראים הדברים , שה 0 של השם yapu הוא u הנומינטיב , שהפך ל0- בשל i השורש — יפי — שנפלה , a זו נהפכה בעברית ל , 6 אולי בהשפעת שמות מקומות כגון מגדו , עכו' אונו , ועוד' שה 6 שלהם השתלשלה 3 cnr בכתובות סנחריב נמצאת הצורה , 1 a-ap-pu שבה נתקצרה התנועה a ובמקום זה הוכפל העיצור . P מוקשה ביותר היא הצורה הפיניקית יפי ( כתובת אשמונעזר' שוי ( 19 שעל מבטאה מעיד השם היווני . / d 7 r ( n )»? רק בדרך השערה בלבד אפשר לקבוע' שיפי השתלשלה מצורה , yapiu שבה נפלה הסיומת . u חילוף ה ; 1 ב 0 אינו מסתבר אלא על סמך ההשערה' שאת השם ביטאו בפיניקי...  אל הספר
מוסד ביאליק