יעשו (יעשי קר).

- אחד מבני בני אשר נשאו נשים נכריות בימי עזרא ( עזי י לז . ( בשבעים : , xal en 0 ir ) 0 av ' כלומר ויעשו ; ב . 1 asi : ^ בעזרא החיצוני ( ט'לד , Efoaoeig : ( כנראה שיבוש של , Efaaoei כלומר אליעשי ' ואולי זו צורתו המלאה של השם התיאופורי המקוצר יעשו . על משמעות השם ע"ע אלעשה . מ  אל הספר
מוסד ביאליק