יערשה.

- בן ירוחם ( ע"ע ;( מבני בנימין ( דה"א ח'כז . ( בשבעים ia . oa . Qaia : B ( אולי יעשריה ' ( אבל ב . Iaqaaia : /^ נות דורש שם זה על פי הפועל הערבי ע'רס' שמשמעותו נטע' כלומר השם מביע את הבקשה' שהי ייטע את הילד . לרעיון זה השווה את הכתוב : נטעתם גם שורשו ילכו גם עשו פרי ( ירי יב'ב . ( כיוצא בזה פירשו חוקרים רבים שמות אכדיים מן הטיפוס , Eresh-iiu ואילו שטאם הראה' שיסוד הפועל בשמות אלו הוא מלשון ארש' כלומר דרש . NOTH , IPN , 203 ; STAMM , ANG , 144 S . ; GELB-PURVES-MACRAE , NPN , 300  אל הספר
מוסד ביאליק