יערי ארגים (בכתבי־ידות מרובים יערי כתיב, ברי"ש זעירה).

— . בית לחמי , והוא אבי אלחנן שלפי שמ"ב כא'יט , היכה את גלית . כגרסה המקבילה שבדה"א כ'ה' כתוב : ויך אלחנן בן יעור ( יעיר קרי ) את לחמי אחי גלית . ומסתבר , שכנראה נשתרבבה התיבה אורגים החסרה בדה"א מסוף הפסוק ( ועץ חניתו כמנור אורגים ;( ושוב דומה כי הגרסה לחמי שבדה"א אינה אלא נסיון לתאם את הגרסה בית הלחמי שבשמ"ב עם המסורת שאת גלית הרג דויד . השם יערי אפשר לפרשו מלשון יער" ואם 1 עדיף את הצורה . יעיר שבדה"א' אפשר לפרשה כשם תיאופורי מקוצר במשמעות ( האל ) ישמור . ויש סמוכים לפירוש זה לא רק מן האוגריתית ע'ור אלא גם מן המקרא' כגון : א ? זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך ( איוב ח'ו . ( אונגנאד סמך את השם יעיר לשם האשורי הארמי מגוזן onsnV . 1 ! a-yakhiri של גולדשמיד והונימן נשתבש ישי ליערי והאות ש שבכתב המרובע נהפכה ל ע ו ר ( זעירה ' ( ואלחנן היה שמו המקורי של דויד ( ע"ע . ( וע"ע אלחנן ; ישי . טור סיני , איוב ; 88 , פ . גולדשמיד , ידיעות יד ( תש"ט p ^» JBL 67 ( 1948 ) , 23 ; GORDON , UH . 21 , 155 , 235 HONEYMAN , Inschrifien von Tell Halaf , Berlin 1940 , 48 ; A . M . HONEyMAN , TALLQVI...  אל הספר
מוסד ביאליק