יערה.

— דור רביעי ליהונתן בן שאול ( דה"א ט'מב . ( בכמה כתבי יד של המסורה נעיה' וכן בשבעים Jada ברשימה המקבילה שבדה"א ח'לו : יהועדה , ואין להכריע איזו היא הגרסה המקורית . אם נקבל את הנוסח יערה אפשר לשער שמקום מושבו של יערה היה בגבול יהודה בנימין , בסביבת קרית יערים והר יערים , ממערב למקום מושבו של מוצא ( ע"ע ) נכדו . & ם זה' הנגזר מן המלה יער' אפשר לסמכו לשם העצם הפרטי יערן ולשם המקום יערת' הבאים באוגריתית . GORDON , UH , 235 ק-ל  אל הספר
מוסד ביאליק