חורש האלון המצוי והאלה הארצישראלית (על הכרמל‭,(‬ ועי' טור 727