יער.

- נא ] ברוב המקראות המלה יער משמעותה ברורה כפי שהיא משמשת בספרות המאוחרת ובלשוננו היום : מקום שצומחים בו עצים מרובים ; כגון : עצי יער ( ישי  אל הספר
מוסד ביאליק