יעקב (בכמה מקראות בכתיב מלא: יעקוב).

— השלישי בשלשלת האבות של עם ישראל . בשבעים : ; laxcofi ; iacob : V-j בפש : ' יעקוב .  אל הספר
מוסד ביאליק